Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

 

   Müdür : Nurcan ŞAHİN

   e-mail:destekhizmetleri@19mayis.bel.tr

  Tel: 511 44 88 - Dahili No: 128

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALANI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satınalma işlemlerini, yürütmekle yükümlü olup, görevleri:

Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemlerin; yürütülmesi ve temin edilmesi.

19 Mayıs Belediyesi’ne bağlı birimlere, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek lojistik destek hizmetlerinin ifası için gerekli demirbaş, tüketim malzemesi, basılı kâğıt (Matbu Evrak), kırtasiye, yolluk araç gibi gerekli ihtiyaçları birimlerin teklifi ve mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ve teslimi

Edinilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan kendisine ait stok durumlarının izlenmesini sağlamak.