Fen İşleri Müdürlüğü

 

 

   Müdür: Uğur KİRT

   e-mail:fenisleri@19mayis.bel.tr

  Tel: 511 44 88 - Dahili No: 145

 

 

 

 

 

GÖREV ALANI

Genel itibarla kentin ara arter yollarda alt yapı ve üst yapı çalışmaları , parklarda sert zeminlerin tamir ve bakımı tamir ekiplerince yapılması , yapı tesis faaliyetleri, akaryakıt temini, araçların bakım ve onarımı, tranşe ruhsat ve denetim , bordür ve tretuvar boyama faaliyetlerini yürütmekte olan müdürlüğümüz çalışmaları aşağıda belirtilen kanunlar çerçevesinde ve bu kanunların vermiş olduğu yetki ve sorumluluk kapsamında yapmaktadır.

4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
237 Sayılı Taşıt Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu