İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

      Müdür : İbrahim DİNÇER - Harita Müh.

      e-mail: imarvesehircilik@19mayis.bel.tr

      Tel: 511 44 88 - Dahili No: 120

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALANI

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirip, Belediyemizin bütçesine katkı sağlamakla beraber, İlçemiz sınırları içinde çağdaş şehircilik ilkelerine uygun, gecekonduların ve çarpık yapılaşmanın ilgili mevzuat çerçevesinde tasfiye edilerek kentsel dönüşüme ve gelişime katkı sağlamak amacıyla 19 Mayıs halkının mutluluğu öncelikli olmakla beraber kamu yararı göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde deneyimli ve donanımlı personeli ile faaliyetlerini yürütmektedir.